Gratis verzending bij besteding vanaf €50,- 

Algemene voorwaarden

Afspraken

Afspraken kunnen bij de Beautyfabriek gemaakt worden via onze Online Agenda of via de telefoon. Wij vragen om een aantal gegevens, zodat wij de afspraak kunnen bevestigen en je kunnen herinneren aan de gemaakte afspraak. Daar hebben we de volgende gegevens voor nodig:

  • Je voor- en achternaam;
  • Je (mobiele) nummer;
  • Je emailadres.

Als je een afspraak maakt in de salon krijg je van ons desgewenst een afspraken kaartje mee. De afspraak wordt altijd per mail bevestigd ten tijde dat de afspraak ingepland wordt. Daarnaast ontvang je 24 uur van tevoren een herinnering aan de afspraak per mail en ontvang je 2 uur voor aanvang van de afspraak een sms ter herinnering. Aangezien wij graag op tijd werken is het voor ons van belang dat je op tijd aanwezig bent. Red je het niet om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn? Laat dat ons dan zo spoedig mogelijk telefonisch weten. Dan kunnen we bekijken of we de behandeling kunnen laten doorgaan in de resterende tijd.


Annuleren

Als je door ziekte of een andere onverwachte gebeurtenis genoodzaakt bent je afspraak te annuleren of te verzetten dan kan dit enkel telefonisch via telefoonnummer 0314-64 34 34 tijdens openingsuren. Daarnaast willen wij je vragen om dit zo spoedig mogelijk (het liefst 24 uur van tevoren, indien mogelijk) aan ons door te geven. Dit zodat wij niet met een onverwacht lege agenda zitten en hopelijk de lege plek weer zouden kunnen opvullen zodat onze werkruimte niet onbenut blijft.


Ruilen

Als je een aangekocht artikel wilt ruilen kan dit enkel binnen 14 dagen met kassabon. Je kunt het artikel dan ruilen voor aan ander artikel. We geven bij de Beautyfabriek geen geld retour. Voedingssupplementen en geopende of gebruikte verpakkingen kunnen niet geruild worden.


No show en annuleren; binnen 24 uur

Helaas hebben wij ondanks de herinneringsmail en sms te maken met no show (het niet op komen dagen voor een gemaakte afspraak) en het niet tijdig annuleren van de afspraak. Omdat dit voor ons een grote inkomstenderving is daar wij opeens met een lege en onbenutte werkruimte zitten is de volgende regeling van kracht: Als je ons niet tijdig informeert zijn wij helaas genoodzaakt wij 50% van de ingeplande behandelomzet aan je te factureren. Je ontvangt hiervoor een factuur.


WhatsApp

De Beautyfabriek is ook te bereiken op WhatsApp, voor vragen en informatie (+31 6 30232287). Afspraken kunnen niet via WhatsApp gemaakt of geannuleerd worden. Dit kan enkel telefonisch.


Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de Beautyfabriek en de consument.


Verantwoording, toestemming en eigen risico

  •   Alle opdrachten van de klant van de Beautyfabriek geschieden op eigen risico.
  •   Voor de PMU, spraytan, kunstnagels, wimperextensions en haarextensions geldt: wij behandelen vanaf 16 jaar.
  •   Voor IPL , PMU en Peeling/Needling opdrachten dient de consument vooraf een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
  •   Voor IPL, Waxing en Needling opdrachten verklaart consument dat zij gezond is en niet lijdt aan hemofilie, keloid, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte
  •   Consument verklaard de nazorginstructie voor IPL en PMU na te leven.


Aansprakelijkheid

De Beautyfabriek mag ervoor kiezen de consument een behandeling te weigeren wanneer zij dit (medisch) niet verantwoord vindt. De Beautyfabriek doet haar uiterste best om het best en beoogde resultaat te behalen. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn dan is de Beautyfabriek alsnog niet aansprakelijk, tenzij komt vast te staan dat deze schade door een ernstige tekortkoming/schuld of grove opzet is te wijten.


Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande, docht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de Beautyfabriek in te dienen. In geen enkel geval zal een klacht leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

Back to top
Welkom

de Beautyfabriek

Zoek hieronder naar je lievelingsproducten
Volg ons